NOR / ENG / DK

Utsatte yrkesgrupper

Forkjølelse og virussmitte blant ansatte og deres barn er blant de vanligste årsakene til korttidssykefravær. 

Utsatte yrkesgrupper

For deg som har en hverdag hvor du er mye eksponert for virussmitte; som for eksempel innenfor helse, utdanning, reise, service med mer, kan Viiral bidra til å gi deg en økt beskyttelse mot smitte.