Logg inn

Dokumentasjon

Her vil en finne ulike artikler som er relevant for dokumentasjon vedr bruk av Viiral

Viiral™ i media og forskning

Artikkel i Aftenposten

En artikkel i Aftenposten hvor NGNA blir belyst

Sjøpølse Aftenposten Rev

Sea Cucumber extract may protect against the common cold

Extracts from Sea Cucumber in Viiral

Sea Cucumber Extract May Protect Against The Common Cold Pdf

N-glycolylneuraminic acid deficiency in humans

N-glycolylneuraminic acid deficiency in humans

N Glycolylneuraminic Acid Deficiency In Humans

History of Sea Cucumbers

Sea Cucumber is one kind of mollusk living at the bottom of shallow sea. It has an existence history of 600 million years

Magical Sea Cucumber

Brief Sea Cucumber

Sea Cucumbers have been used for thousands of years

Sea Cucumber Health Benefit

The magical Sea Cucumber

Sea Cucumber is one kind of mollusk living at the bottom of shallow sea. It has an existence history of 600 million years

Sea Cucumber Food And Medicine